List of Past President

SHRI C. V. KHANDELWAL

1981-1982

SHRI R. L. BUTANI

1982-1983

SHRI K. C. TRIVEDI

1983-1984/ 1987-1989

LATE M. C. THOMBRE

1984-1985

SHRI S. G. DESAI

1985-1986

LATE SHRI V. G. DADHE

1986-1987

LATE SHRI I. P. UBRIANI

1989-1992

SHRI V. N. JOSHI

1992-1993

SHRI S. R. GANDHI

1993-1994

SHRI B. M. SHARMA

1994-1998

SHRI A. M. MUJUMDAR

1998-1999

SHRI K. K. KANANI

1999-2001

SHRI A. B. VAKHARIYA

2001-2002

SHRI B. K.DIMLE

2002-2003

SHRI G. Y. PATWARDHAN

2003-2004

SHRI D. V. KOTWAL

2004-2005

SHRI V. R. JEDHE

2005-2006

Adv. M. R. Deo

2006-07

SHRI S. J. GOYAL

2007-2008

SHRI S. V. SHAH

2008-2009

SHRI MAHESH BHAGWAT

2009-2010

SHRI S. S. SHARMA

2010-2011

SHRI N.S. SHAH

2011-2012

SHRI V. G. SHAHA

2012-2013

SHRI S. DIXIT

2013-2014

SHRI MILIND BHONDE

2014-2015

SHRI PRAKASH PATWARDHAN

2015-2016

SHRI DEEPAK GODASE

2016-2017

SHRI NARENDRA SONAWANE

2017-2018

SHRI NAVNEETLAL BORA

2018-2019

SHRI SHARAD SURYAWANSHI

2019-20

SHRI VILAS AHERKAR

2020-21

MR. MANOJ CHITALIKAR

2021-22

 
     
146707 Times Visited