List of Past President

SHRI C.V. KHANDELWAL

1981-1982

SHRI R.L. BUTANI

1982-1983

SHRI K.C. TRIVEDI

1983-1984/ 1987-1989

LATE M.C. THOMBRE

1984-1985

SHRI S.G. DESAI

1985-1986

LATE V.G. DADHE

1986-1987

LATE I.P. UBRIANI

1989-1992

SHRI V.N. JOSHI

1992-1993

SHRI S.R. GANDHI

1993-1994

SHRI B.M. SHARMA

1994-1998

SHRI A.M. MUJUMDAR

1998-1999

SHRI K.K. KANANI

1999-2000

SHRI A.B. VAKHARIYA

2000-2001

SHRI B.K.DIMLE

2001-2001

SHRI G.Y PATWARDHAN

2002-2003

SHRI G.Y PATWARDHAN

2003-2004

SHRI D.V. KOTWAL

2004-2005

SHRI V.R. JEDHE LATE

2005-2006

SHRI S.J. GOYAL

2007-2008

SHRI S.V. SHAH

2008-2009

SHRI M BHAGWAT

2009-2010

SHRI S.S. SHARMA

2010-2011

SHRI N.S. SHAH

2011-2012

SHRI V.G SHAHA

2012-2013

SHRI S. DIXIT

2013-2014

SHRI MILIND BHONDE

2014-2015

SHRI PRAKASH PATWARDHAN

2015-2016

SHRI DEEPAK GODASE

2016-2017

SHRI NARENDRA SONAWANE

2017-2018

 
     
28453 Times Visited